MENU

Slovné hodnotenie


Či už tento článok číta rodič, alebo žiak – pojem slovné hodnotenie je ti známy. Tento pojem budeme rozvádzať hlavne po stránke ústnej a ako by malo vyzerať slovné hodnotenie v praxi.

Naše školstvo, povedzme si pravdu – zanedbáva pohľad zo strany žiakov. Žiak má podľa slov školstva mať perfektnú dochádzku a aj perfektný prospech. Avšak zanedbáva sa jedna veľmi podstatná vec.
Tou je informatívnosť. Slovné hodnotenie prináša riešenie.

 

Čo tým chcem povedať?

??

Zoberme si ako príklad prospech – konkrétne odpoveď žiaka:

  • Situácia č.1: Žiak odpovedá a samozrejme je ohodnotený známkou a bez ďalších slov si ide sadnúť so známkou na miesto

 

  • Situácia č.2: Žiak odpovedá, dostane známku a niekoľko viet, ako informáciu, prečo takú známku dostal

(Už len týchto pár viet môžeme nazvať slovné hodnotenie)

 

Poďme si tieto dve situácie porovnať

V prvej situácií žiak bezmyšlienkovite sadá na svoje miesto, či už spokojný, alebo nespokojný so známkou. Viac sa nad tým nezamyslí a s najväčšou pravdepodobnosťou dostane takúto známku aj nabudúce.

Prečo?

??

Nuž jednoducho preto, lebo mu nebolo podané slovné hodnotenie. Slovné hodnotenie veľmi často súvisí aj s celkovým prospechom z daného predmetu. Ide o to, akým spôsobom vyjadrí pedagóg svoje hodnotenie.

 

 

Na pochopenie si rozvedieme situáciu číslo 2

Žiak pri vypočutí týchto pár viet môže pochopiť, že kde spravil chybu. Je dosť možné, že túto chybu viac nemusí spraviť. Taktiež možno prispôsobiť slovné hodnotenie pre jednotlivé povahy žiakov.

Napríklad, žiak ktorý má problém správne sa vyjadriť, by mal počas hodnotenia dostať nejakú radu. Stačí, že mu učiteľ povie, že má používať jednoduchšie vety a máme „vymaľované“ . Slovné hodnotenie odstránilo ďalší „zádrhel“ a žiak to bude mať jednoduchšie . A samozrejme je o chybu menej.
Informatívnosť je samozrejme aj prínosná pre rodičov študenta. Porovnajme si len udelenie známky bez komentára s udelením známky, ktoré má zároveň slovné hodnotenie.

Rodič dostane cez slovné hodnotenie informáciu o tom, kde má študent rezervy a práve toto môže študenta posunúť ďalej.

Zoberme si ako príklad študenta, ktorý dostane trojku z anglického jazyka. Možno nevie kde urobil chybu.

Ale ak dodá pedagóg slovné hodnotenie so znením:
„Gramatika počas odpovedi na kvalitnej úrovni. Žiak má však rezervy v slovnej zásobe a so správnym vyjadrovaním.“

Automaticky je potom jasné, kde treba zapracovať . Samozrejme vo veľkej miere k tomu môžu pomôcť rodičia. A to som len zatiaľ uviedol prvú hlavnú výhodu, ktorú má slovné hodnotenie. Stačí si už len uvedomiť univerzálnosť tohto typu hodnotenia.

 

Druhým a zároveň najdôležitejším faktom je, že slovné hodnotenie nesie so sebou značnú dávku motivácie.

Dobrá známka dokáže motivovať oveľa menej, ako kvalitné slovné hodnotenie. Však, dobrú známku môže dostať na akomkoľvek predmete. Ale slovné hodnotenie nesúce so sebou istú dávku motivácie – s týmto sa žiak nestretáva veľmi často.

To znamená, že daný predmet bude rešpektovať, pretože sa mu dostane jednak motivácie. Ale aj zistí, prečo danú známku dostal a kde spravil chyby.

Čo sa týka motivácie a kritiky (ktoré so sebou prináša slovné hodnotenie) – tieto dva pojmy sa dajú podať žiakovi v jednej vete. Aj keď význam týchto slov je rozdielny, jedno vychádza z druhého.

Možno to znie zvláštne, ale kritikou skutočne môžete niekoho motivovať. Dôležité je, aby slovné hodnotenie obsahovalo kritiku konštruktívnu a nie deštruktívnu.

 

Hlavný rozdiel medzi týmito dvoma kritikami

Deštruktívna:
Tento typ kritiky neuvádzam z dôvodu používania ,ale z toho dôvodu, aby ju študenti alebo pedagógovia spoznali.

Typické slovné hodnotenie, ktoré má v sebe túto kritiku, je sprevádzané ráznou výčitkou miestami aj s emóciami pedagóga.

Prvá vec čo tú chýba je aspoň návrh na riešenie resp. zlepšenie chýb študenta. Veľmi často sa stáva, že pri použití takéhoto slovného hodnotenia sa študent nahnevá. Tým pádom je neskôr oveľa zložitejšie motivovať a možno aj správne použiť slovné hodnotenie.

 

Konštruktívna:
Slovné hodnotenie je založené na navodení stavu, kedy študent začne rozmýšľať nad sebou a svojimi chybami.

Študent by mal byť v tom momente sebakritický, chyby si priznať a samozrejme ich napraviť. Skrátka študent by sa nemal hnevať ani sa negatívne pozerať na kritiku. A na to tu máme pedagóga, ktorý tieto chyby vytkne a zároveň hľadá riešenie.

Základom konštruktívnej kritiky je správne vyjadrovanie pedagóga. Práve správne vyjadrené slovné hodnotenie s konštruktívnou kritikou dokáže motivovať žiaka. A to len preto, že pedagóg študentovi nepriamo ukáže ako byť lepší.

A čo splnilo slovné hodnotenie?

  • Žiak vie na čom má zapracovať
  • Žiak môže spoznať svoje kvality
  • Motivácia funguje, pretože žiak si uvedomí, čo musí spraviť , aby bol lepší.

 

Pedagóg by si mal uvedomiť systém samotného skúšania a postup skúšania látky, aby mohol hodnotenie správne aplikovať.

293x213xucitel-ziak-skola-tabula-clanok

 

 

 

 

 

 

 

 

Najvhodnejším štýlom skúšania je ústna odpoveď– študent dostáva priestor vlastnej prezentácie. Ako sa dá v tomto článku prečítať- jedna malá zmena dokáže narobiť mnoho zmien. Treba však pristupovať postupne a premyslene.


Získaj týchto 11 trikov, ktoré mne pomohli
učiť sa rýchlejšie
sústrediť sa na učenie
a plynulo rozprávať v cudzích jazykoch

Stiahni si e-knihu Poraz školu! a začni zlepšovať svoje učenie ešte dnes!

Hneď ako napravo vložíš tvoje meno
a e-mail, bude e-kniha Poraz školu! zaslaná na tvoju adresu.

Pridaj sa k vyše 5000 luďom, ktorí sa už dnes učia rýchlejšie.

 

sipka

Príbuzné články:

Ebooky:Návrat na homepage Ako sa učiť