MENU

Ako hackneš maturitu


V tomto článku ti ukážem, ako hackneš maturitu, alebo ako hackneš proces učenia, keď sa učíš na hocijakú veľkú skúšku, aby si sa to naučil efektívne a v pohode.

Máš množstvo materiálov a nevieš, ako to stihneš. Máš dve možnosti. Môžeš sa učiť priebežne, alebo sa môžeš sa učiť naraz. A my si teraz prejdeme obidve, klady a zápory.

Či už sa mieniš učiť priebežne, alebo sa mieniš učiť nárazovo, obidva tieto dve postupy budú vychádzať zo Stratégie 5 krokov učenia, ktorú rozoberám v kurze Hackol som učenie.

Priebežné učenie

Čo sa priebežného učenia týka, máš dostatok času. A preto ho využi na to, aby si si pýtal spätnú väzbu od svojich učiteľov. Pochopiteľne, najprv musíš pochopiť a porozumieť tomu, čo sa máš učiť.

Následne nabaľuješ vedomosti na to, čomu už rozumieš a pýtaš si spätnú väzbu od svojich učiteľov.

Cez akademicky týždeň len opakuješ to, čo si sa v priebehu roka naučil. Čiže tvoj cieľ je naučiť sa všetko úplne perfektne behom roka, až dokým nenastane akademický týždeň.

Vtedy len opakuješ, si vysmiaty, zabávaš sa, keď ostatní trpia. Smeješ sa aj keď sa ostatní potia.

325xNxmaturita

Na to, aby si toto dosiahol, ideálne je mať pravidelnú školskú dochádzku. No pokiaľ ju nemáš, tak si získaj čo možno najkvalitnejšie doučovania, aby si skutočne porozumel učivu, ktoré máš prebrať.

A následne naň mohol nabaľovať vedomosti.

Veľkú časť tohto článku bude tvoriť, ako sa učiť nárazovo a to si prejdeme teraz. Najprv ti poviem to, ako to nerobiť, a následne môj postup, ako som to spravil ja, čo môžeš využiť ty.

 

 

Nárazové učenie – Ako to nerobiť?

Čo je nárazové učenie pre väčšinu študentov?

240xNxmaturita

 

Nárazové učenie je postup, ktorý používa veľmi veľa maturantov, že v akademický týždeň príde a začne sa učiť tému po
téme. Až dokým tú tému nevie. A potom prejde na ďalšiu tému. Potom na tretiu tému.

Rozhádže si poznámky všade po celej izbe. A v prípade, že tá prvá téma nejde, tak prejde na siedmu a tá siedma téma nejde, tak prejde na šiestu a potom na dvadsiatu- prvú.

Toto nie je riešenie.

 

 

Nárazové učenie – Teraz ti ukážem ako to robiť

Zároveň pochopíš, prečo sa neučiť tému po téme.

Môj postup je taký, že zober si všetky materiály, ktoré máš. Najprv si ich prejdi, a prelistuj.

Na základe toho, že budeš vidieť, s ktorou témou si zblížený, budeš vedieť, že od čoho sa máš začať sa učiť.

Mne osobne prišlo úplne najjednoduchšie učiť sa od prvej témy až po nejakú 15-tu. To mi išlo úplne bez problémov.

Čo sa Slovenčiny týka, tak to boli témy, ako história literatúry a podobne. Tieto témy som si prechádzal úplne bez problémov a veľmi dobre sa mi z nich učilo.

Prečo?

??

342xNxmaturita

 

Pretože som si vybral tie najjednoduchšie na začiatok

Bola tam jedna alebo dve témy, ktoré mi nevyhovovali, tak som ich preskočil. Ale preskočil som ich naschvál, lebo som
vedel, že keď sa doučím tie témy okolo nich, tak tieto sa mi budú učiť ľahšie.

Presne o to ide v tomto postupe.

Začni sa učiť od toho, čo ti ide najjednoduchšie. Následne ti tie zložitejšie veci budú dávať lepší zmysel.

Keď si prejdeš všetky materiály a budeš nasiaknutý všetkými tými informáciami a budeš vedieť, že odkiaľ máš začať,
tak pochop princípy prvého, najjednoduchšieho učiva.

Prejdi na druhé učivo, pochop princípy toho druhého učiva. A na tieto princípy nabaľuj informácie toho druhého učiva.

Ako som to robil ja?

Ja som mal veľkú hŕbu papierov. Bol tam asi 80 A4. Tieto papiere som si čítal a robil som si z nich myšlienkové mapy, ako môžeš vidieť na obrázku.

x4

Na základe týchto myšlienkových máp som pochopil všetko, o čom učive išlo. Nemal som potom problém prejsť na ďalšie učivo, ktoré na to prvé nadväzovalo. Nemal som ani problém porovnať napríklad jednotlivú tvorbu autorov.

 

 

Vylešti svoje… poznatky

Keď máš pochopené všetky princípy, keď máš nabalené informácie na tieto princípy, tak následne vylešti svoje poznatky.
195xNx5

 

Urobíš to tým, že si učivo zopakuješ, že si to nahlas skontroluješ. Čo sa týka matematiky, tak rátaš príklady. Alebo fyziky – tiež rátaš príklady. Ideálne je, ak máš možnosť toto leštenie spraviť s niekým, kto vie učivo lepšie od teba. Získaš tak spätnú väzbu.

Môžeš taktiež robiť cvičné testy, toto je napríklad prípad, keď sa učíš na písomné maturity. Ja som sa na písomné maturity učil tak, že som si stiahol všetky predchádzajúce testy. Robil som si ich dovtedy, dokým som si nebol istý, žeby som to celkom zvládol.

Tých testov je na internete na stiahnutie 4, 5. Z mojej triedy sme to takto robili všetci. Nikto z nás neučil na písomné maturity nejakým zložitejším, alebo o moc ťažším spôsobom.

Ako na sústredenie sa počas akademického týždňa

Počas maturitného týždňa, sa ti môže stať, že tvoje sústredenie začne klesať. Mne sa to stalo niekoľkokrát. A spočiatku som
nevedel, že ako mám na pokles sústredenia reagovať.

Dal som si Coca-Colu. Dal som si dve horalky, tri horalky. Za ten týždeň som zjedol krabicu 36 horaliek. Nepomohli ani horalky a ani energy drinky.

 

304xNx6
Čo mi teda pomohlo?

??

Keď sa učíš a máš pocit, že ti prestáva fungovať tvoja schopnosť sústredenia, tak sprav krok späť. Nahlas si zopakuj posledné kapitoly toho, čo si preberal. Ujasni si princípy, okolo ktorých sa to celé točí.

Na to, aby si mohol pokračovať vo svojom učení, musíš porozumieť tomu, čo si sa učil predtým.

Tu dochádza ku konfliktu, že ty sa síce chceš učiť, ty sa musíš naučiť, pretože to jednoducho musíš… Lenže ty nechápeš o čo sa jedná a na toto deravé „chápanie“ nabaľuješ ďalšie vedomosti.

Musíš ísť presne podľa krokov stratégie učenia.

· najprv získaš informácie,

· potom pochopíš jednotlivé vzťahy.

· a až na to nabaľuješ nové, veľké množstvo poznatkov.

 

 

Ak už máš deň pred skúškou, tak sa už neuč

V tom strese to nepôjde, choď sa radšej zrelaxovať. Predstavuj si seba, ako to dáš, ako to zvládneš, ako to zmákneš. Choď do posilky, choď do sauny. Choď si jednoducho oddýchnuť. Už si daj pohov.

341xNx7
Teraz ti poviem, ako som to robil ja.

 

 

Konkrétne rady, ktoré využiješ pri svojom učení

Zo slovenčiny som šiel odpovedať v pondelok, alebo utorok ako prvý z našej triedy. A začal som sa ju učiť niekedy v pondelok, na začiatku akademického týždňa

Mal som ten problém, že som nemal ani poňatia, ani páru, ani šajnu, že čo sme v škole preberali. Slovenčina bol jeden z mojich najmenej obľúbených predmetov.

Behom školského roka som sa slovinu neučil vôbec. Často krát som ani nevedel, že čo sa berie na hodinách, nemal som zošiť. Nič.

Ako som tento problém vyriešil?

??

Prvé čo som urobil, zohnal som si poznámky od mojich spolužiakov. Tvoj prvý krok je:

Choď, zožeň si všetky dostupné materiály, ktoré máš.

Tieto materiály som si prešiel a zistil som, že okey, najjednoduchšie sa mi bude učiť od antickej literatúry. A potom tie historické témy ako Kukučín, Hviezdoslav a podobne. Štúrovci tiež.

8
A tie novodobé- tak to si nechám na neskôr. Začal som od toho najjednoduchšieho. Začal som od Antigóny, od antiky, prešiel som cez Shakespeara.

Všetky tieto veci som si vedel veľmi dobre predstaviť, veľmi dobre som si ich vedel asociovať. Veľmi dobre som na
nich pochopil princípy toho, čo som preberal.

Bolo veľmi zaujímavé, že urobil som si myšlienkovú mapu z jedného učiva. Následne som si urobil myšlienkovú mapu z druhého a tretieho učiva. A bez toho, aby som sa nejako namáhal, tak mi začali dochádzať veci, z toho prvého učiva, ktoré mi predtým neboli jasné.

Toto je možné len na základe toho, že sa učíš učivo ako celok, a nie ako tému po téme. Tým, že som robil tieto myšlienkové mapy, tak pochopenie prišlo v podstate automaticky.

Informácie som nabaľoval technikami, ako sú pamäťové paláce, pamäťové šuplíky, alebo mnemotechnické pomôcky.

Týka sa to informačných štruktúr, čo tiež rozoberám v kurze Hackol som učenie. Zatiaľ ti môžem povedať toľko, že keď sa učíš na skúšku – najprv si prejdi materiály. Potom pochop princípy.

A následne využi pamäťové techniky, ako sú pamäťové paláce na drvenie sa, na zapamätanie si jednotlivých, malých kúskov informácii.

Čo som robil, keď som mal problém sústrediť sa?

??

Zastavil som sa, spravil som krok späť.

Prešiel som to, čo mi nebolo jasné, zopakoval som si to nahlas. Ujasnil som si predchádzajúce učivo, dopísal som si niekoľko vetičiek do mojich myšlienkových máp.

Následne sa mi oveľa ľahšie učili ďalšie učivá. Takto som bol schopný za dva dni prejsť 15násť najjednoduchších tém.

195xNx

 

Čo sa dialo na maturite?

Vybral som si jednu z týchto 15tich tém a úplne bez problémov som o nej vedel rozprávať.

Vedel som, aký má súvis s predchádzajúcou témou. Dokonca sa mi stalo, že sa ma učiteľka spýtala na niečo ohľadom Hviezdoslava. Hviezdoslava sme v papieroch nemali. Ona to neposlala, ale položila mi túto otázku, pretože to bolo v zadaní.

Ja som jej dokonca vedel aj na túto otázku odpovedať, vedel som sa vynájsť. Ale to bolo možné len na základe toho, že som tejto téme perfektne rozumel.

A rozumel som jej na základe toto, že som si ju prechádzal v súlade s predchádzajúcou a s nasledujúcou témou.

Výsledná známka bola, samozrejme, jednotka.

10.jpg

 

Záver

Takže toto je môj spôsob ako som hackol moju maturitu zo Slovenčiny. Tento postup môžeš využiť pre hocijaký iný predmet. Teraz je rad na tebe. Využi stratégiu učenia, hackni maturitu a získaj s minimom učenia perfektné jednotky. Držím ti palce.
Viac informácií nájdeš v kurze:

Hackol som učenie a jazyky

Získaj týchto 11 trikov, ktoré mne pomohli
učiť sa rýchlejšie
sústrediť sa na učenie
a plynulo rozprávať v cudzích jazykoch

Stiahni si e-knihu Poraz školu! a začni zlepšovať svoje učenie ešte dnes!

Hneď ako napravo vložíš tvoje meno
a e-mail, bude e-kniha Poraz školu! zaslaná na tvoju adresu.

Pridaj sa k vyše 20 000 luďom, ktorí sa už dnes učia rýchlejšie.

 

sipka

Príbuzné články:

 

Ebooky:Návrat na homepage Ako sa učiť