MENU

Ako postupovať pri vysokej zhode v CRZP


Je to tu, prácu máš dokončenú. Je pripravená na tlač a nahral si ju do systému CRZP. Trvá 2-3 dni, maximálne týždeň, kým ti systém CRZP vyprodukuje doklad o zhode.

V tomto dokumente nájdeš všetky časti tvojej práce, ktoré sa zhodujú s inými slovenskými prácami.
Čo to znamená?

Ako mám postupovať pri vysokej zhode v CRZP ?

Pokiaľ máš napríklad presnú citáciu veľmi známeho a často používaného autora, zhode sa nevyhneš. Jednoducho tam bude. Pokiaľ však použiješ parafrázu, ktorú napíšeš vlastnými slovami, šanca na zhodu sa podstatne zníži. Tým ťa neodhováram od citovania odborných textov, tie máju tiež svoje miesto v práci.

V prípade citácii sa nemusíš ničoho báť. Napríklad keď právnik cituje zákony, musí ich uviesť od slova do slova a v tom prípade sa kľudne môže stať, že bude mať 25-30% zhodu. V takomto prípade to komisia ani nerieši.

xbakalarska-praca

Je však dôležité, aby zhodné citácie a taktiež parafrázy boli podpísané autorom. V tom prípade sa nemusíš ničoho báť, pretože to komisia ani nebude riešiť. Je dokonca veľká pravdepodobnosť, že sa ťa nato vôbec nespýtajú. A ak aj áno, uvedený autori ťa kryjú.

a som mal napríklad na bakalárskej a aj diplomovej práci 25-30% zhodu a komisia sa tomu vôbec nevenovala (a to som mal prísnu komisiu). V tvojej práci totiž sú časti, ktoré si jednoducho pýtajú ten odborný text v podobe citácie alebo parafrázy. Ty nemôžeš ovplyvniť to, či to pred tebou už nejaký študent použil. Zhody sa teda neboj, ak máš daný text krytý autormi, je to v poriadku.

Ako postupovať v prípade vysokej zhody textu bez autora

Ak však systém CRZP v tvojej práci nájde zhody, ktoré nebudú podpísané, čaká ťa vysvetľovanie. Ani v tomto prípade však netreba zúfať. Ak pravidelne čítaš, môže sa stať, že si uvedenú informáciu našiel v rôznych médiach, kde práve nebol uvedený autor. Prípadne ti v hlave ostala myšlienka z niektorej publikácie, no už si presne nevedel odkiaľ to bolo, no skvele sa to hodilo do tvojej práce.

Navyše ak si na túto informáciu natrafil už niekoľkokrát, pokojne sa môže stať, že si ju uviedol v takom znení, že ju systém našiel aj v inej práci. Tento prípad zhody je však čisto na tebe, v konečnom dôsledku rozhodne to, ako dobre vieš zdôvodniť, prečo sa tá zhoda v tvojej práci vyskytla.
Ak toto čítaš a ešte nemáš prácu nahratú do systému, odporúčam ti nasledovné:

Prejdi si svoju prácu a ošetri si všetky dôležité tvrdenia správnym autorom. Prípadne tie tvrdenia čiastočne prepíš (záleží od zdroja z akého ich máš).

Ak sa ti článok páčil, nezabudni Likenut a zdielat tento článok s niekým, komu pomôže