MENU

Ako pripraviť teoretickú časť bakalárskej práce


Pri príprave teoretickej časti práce je nutné postupovať nasledujúcim spôsobom. Najprv by si si mal zvoliť cieľ, ktorý hodláš prácou sledovať.

Povedzme, že ide o problém ochrany životného prostredia, konkréte o problém nedodržiavania základných zákonov o ochrane životného prostredia.

Následne by si sa mal zamerať na metodiku, čiže spôsob, akým budeš danú prácu spracovávať.

Ako pripraviť teoretickú časť bakalárskej práce

Prvý krok je jasný – získať prehľad v tejto tematike. Prečítaš si teda niekoľko vhodných zdrojov (rôzne publikácie a overené internetové zdroje). Na základe danej problematiky si vyberáš tému a zameranie, či už podľa dostupnosti alebo po dohode so školiteľom. Tvoje zameranie však musí svojím rozsahom rešpektovať typ danej práce (v tomto prípade bakalárskej), čiže jej spracovateľnosť. Neodporúča vyberať si príliš rozsiahly prípadne nesmierne zložitý problém pre bakalársku prácu.

xbakalarska-praca-5

Zameranie bakalárskej práce by malo tiež rešpektovať študijný odbor autora. Pokiaľ je autor študentom práva, mal by sa zaoberať napríklad právnymi aspektmi ochrany životného prostredia na našom území. Pokiaľ je psychológ, mohol by sa zaoberať psychologickými príčinami, ktoré u ľudí spôsobujú tendencie ničiť životné prostredie. Autor študujúci biológiu by mohol študovať napríklad poškodenie alebo zánik ekosystému na danom území.

Pri príprave teoretickej časti bakalárskej práce je nutné zohľadniť vyššie uvedené problematické aspekty. Ich nedodržiavanie totiž spôsobuje väčšinu problémov. Pokiaľ je napríklad v práci nesprávne určená téma (a zameranie), či už je nesmierne rozsiahla, alebo sa týka veľmi zložitého problému, ktorý je nad rámcom možností jej autora, ide o dôkaz nedodržania uvedených zásad.

Obsah teoretickej časti bakalárskej práce

Teoretická časť práce by mala obsahovať úvod, jadro práce s približne troma kapitolami a záver. Záver zhrňuje východiská teoretickej a praktickej časti bakalárskej práce. Pri príprave teoretickej časti záverečnej práce je dôležité rešpektovať princíp postupnosti. Jej autor by nemal „skákať“ z problematiky na problematiku.

Práca by mala byť plynulá, systematická a prepojená. Mala by obsahovať prehľadné zhodnotenie prejednávanej problematiky v súvislosti so zmienenými s cieľmi .

Teoretická časť predstavuje základňu pre prípadnú praktickú časť V teoretickej časti by mala byť definícia používaných pojmov a metodika, prostredníctvom ktorej sa dopracuješ k cieľu. Ako sme už spomínali, základom pre písanie teoretickej časti bakalárskej práce je štúdium odbornej literatúry a iných overených zdrojov. Štúdiom literatúry získaš aj globálnejší pohľad do problematiky, ktorý ti zjednoduší orientáciu počas písania práce a počas jej obhajoby.

Článok vznikol v spolupráci s www.diplomovky-bakalarky.eu

Ak sa ti článok páčil, nezabudni Likenut a zdielat tento článok s niekým, komu pomôže