MENU

Ako motivovať žiakov k lepším výsledkom


Motivácia žiakov. Pojem známy a aj zároveň neznámy, avšak máloktorý pedagóg resp. študent si  uvedomuje dôležitosť tohto faktoru.

Aby som to na úvod definoval:

Motivácia žiakov je vlastne komplex povzbudzujúcich, resp. konštruktívnych činností, ktoré pôsobia na  študenta progresívnym efektom.

T.j. čím je kvalitnejšia, tým môže študent dosahovať lepšie výsledky.

Študenti ale aj profesori by si mali uvedomiť jednu dôležitú vec:

 

Motivácia žiakov je jeden z najdôležitejších aspektov vyučovania, jednak pre profesorov a taktiež žiakov.

Nalejme si čistého vína – ktorý predmet študenti najviac obľubujú? Nie, to nie je štatistika obľúbených predmetov.

Chcem tým povedať, že predmet, ktorý si študenti obľúbia, závisí v najväčšej miere hlavne na pedagógovi.

A teraz, pozrime sa na to prakticky:

Dáte prednosť radšej angličtine, kde sa budú neustále riešiť cvičenia?

Alebo sa budete radšej učiť na angličtinu, na ktorej aj konverzujete, pracujete na role-play a podobne?

Samozrejme, že aj takéto maličkosti môžeme nazývať motiváciou žiakov.

xruky-hore

Teraz by som rád rozdelil komplex motivácie do viacerých častí, ktoré neskôr rozoberieme:

1. Jednotlivé povahy/dlhodobé ciele žiakov

2. Pestrosť predmetu

3. Možnosti dosahovať dobré výsledky

4. Vzťah profesor-žiak

5. Priestor pre prejav/iniciatívu žiakov

6. Pôsobenie profesora

  1. Jednotlivé povahy/dlhodobé ciele žiakov:

Motivácia žiakov pri tomto bode je dosť vysoká. Každý študent má iné dlhodobé ciele, pohľady do vlastnej budúcnosti a podobne.

Zoberme si príklad. Žiak, ktorý chce ísť študovať medicínu. Baví ho anatómia, chémia, biológia.

To znamená, že tieto predmety budú mať pre neho oveľa väčší význam, ako nejaká matematika alebo fyzika.

S týmto sa urobiť nič nedá, žiak je motivovaný sám sebou svojimi cielmi, závisí už len na ostatných častiach motivácie, aby sa mu predmet neznechutil.

2. Pestrosť predmetu

Pár viet nazad som spomínal dôležitosť pestrosti predmetov. Trebárs taká chémia. Čo bude typického študenta viac baviť?

Donekonečna opakovať chemické príklady, alebo skôr zaujímavé praktické cvičenie ako napr. pokus s chemikáliami?

Jednak sa tu vyhneme stereotypu a žiaci si z vyučovania odnesú viac poznatkov.

xchemia

3. Možnosti dosahovať dobré výsledky

Existuje niečo nudnejšie ako sa učiť na štvrťročnú prácu z biológie ,nemčiny alebo iného predmetu?

A potom ,aby toho nebolo málo, výsledok z tejto známky bude mať hlavný dopad na finálne hodnotenie žiaka.

Motivácia žiakov narastie v prípade prípravy nejakého projektu, prezentácie. Samozrejme so ziskom dobrej známky.

Žiak sa jednak sám prejaví viac, ukáže sa jeho kreativita a iné vlastnosti .Čiže študent by sa mal pozrieť na skúšku aj z tohto pohľadu.

4. Vzťah profesor-študent

Povahy ľudí nezmeníme, o tom niet pochýb. Avšak pokiaľ máte s profesorom dobrý vzťah bude sa ti  jednak ľahšie učiť a samozrejme aj lepšie pretože ťa namotivuje pedagóg už len jeho vzťahom s tebou.

Ako tip by som odporučil, správať sa slušne a normálne nehrať sa na frajera a dám ruku do ohňa, že potom si to učiteľ zapamätá a tebe bude lepšie.

profesor

5. Priestor pre prejav/iniciatívu žiakov

Kedy sa bude žiak môcť prejaviť a bude to zároveň celková motivácia žiakov? Vtedy keď bude môcť ukázať aspoň trocha svojej kreativity.

Najlepším príkladom je prezentácia nejakého projektu. Skrátka, aby sa žiak celkovo zapájal do vyučovacieho procesu.

Žiak sa bude chcieť ukázať v čo najlepšom svetle, veď povedzme si –kto by chcel vyzerať pred celou triedou a pred profesorom ako hlupák?

6. Pôsobenie profesora

Tak ako každý človek tak aj profesori predstavujú širokú plejadú rozdielnych pováh. Každému žiakovi síce vyhovuje iný typ povahy pedagóga, ale vo všeobecnosti platí že ak profesor dokáže prezentovať  učivo na takej ,,vlnovej dĺžke,, na akej sú žiaci, je to veľmi dobré. Motivácia žiakov narastá veľmi rýchlo, veď kto by chcel za profesora nudného, neoblomného pedagóga neschopného vysvetliť látku ?

 

Ešte na záver by som dodal ,že každý žiak by sa mal pozrieť na seba a svoje schopnosti a tomu prispôsobiť ciele.

Pretože pokiaľ nemáš cieľ, nemáš sa prečo snažiť. A motivácia upadá. Urči si ciele. O tom je motivácia žiakov.

 

Autor: Ondrej, študent z NitryZískaj týchto 11 trikov, ktoré mne pomohli
učiť sa rýchlejšie
sústrediť sa na učenie
a plynulo rozprávať v cudzích jazykoch

Stiahni si e-knihu Poraz školu! a začni zlepšovať svoje učenie ešte dnes!

Hneď ako napravo vložíš tvoje meno
a e-mail, bude e-kniha Poraz školu! zaslaná na tvoju adresu.

Pridaj sa k vyše 5000 luďom, ktorí sa už dnes učia rýchlejšie.

 

sipka

 

 

Príbuzné články:

 

Ebooky:Návrat na homepage Ako sa učiť