MENU

Obhajoba bakalárskej práce – Prezentácia vzor


Čo sa týka prezentácie samotnej odporúčam ti okolo desať slajdov. Viac je potrebné jedine vtedy, ak máš napríklad širší výskum, ale vždy je potrebné zmestiť sa do cca 10 slajdov, aby to nebolo zbytočne dlhé a aby to komisiu nenudilo.

Na prezentáciu nepoužívaj žiadne prezi ani podobné ultra super programy. Daj to do powerpointu. Ja viem. Príde ti to možno ako veľmi jednoduché, ale to vôbec nevadí. Tak isto sa vyhýbaj animácii, zvukom a špeciálnym prechodom medzi slajdami. Sprav to tak jednoduché, ako sa len dá.

Prečo?

Už aj tak si dosť nervózny a potrebuješ sa sústrediť na to aby si správne hovoril o tom čo máš a nie ešte sa sústrediť na to či ti správne idú jednotlivé animácie a či sa prezentácia správa tak ako si si to nastavil.

Nastav si jednoduché pozadie, ktoré je vkusné

Rada: Nastav si také pozadie, font a farbu fontu ktoré bude veľmi dobre vidieť na plátne.
Jedna vec je ako to vyzerá v tvojom počítači, ale musíš si uvedomiť, že na plátne to vyzerá úplne inak. Je to celé presvetlené a je veľmi dôležité, aby komisia videla to čo má vidieť.

xbakalarska-praca-10

Odporúčam ti používať čo najmenej textu. Nikto nechce na prezentácii čítať dlhé texty. Daj si len odseky ktoré budú slúžiť len pre teba, ako pripomienka o čom máš hovoriť. Text si samozrejme môžeš doma pripraviť, ale odporúčam ti aby si si ho nepripravoval úplne podrobne, pretože budeš mať z toho stres, že to zabudneš.

Najlepšie je preto spraviť si len krátke odseky, ktoré ti pripomenú ak by si náhodou zabudol o čom máš hovoriť. Ako som vravel je to tvoja práca takže vieš čo obsahuje a čo je tam podstatné.

Do výsledkov zakomponuj grafy a tabuľky.
Grafické veci sú výborné pretože sa dajú ľahko spracovať a komisia nemusí dlho čítať, ako bude musieť čítať pri ostatných spolužiakoch, ktorý si tento návod neprečítali a použijú tam dlhé texty, ktoré tam bude ledva vidieť a nikto ich nebude čítať.

Obhajoba bakalárskej práce – prezentácia vzor PDF