MENU

Rečnícky prejav chyby a ako ich napraviť


 
Raz za čas sa zúčastním nejakej akcie, kde má niekto rečnícky prejav. Možno aj ty sa takých akcii účastníš. Niekto tam má prejav. A ten niekto má ten svoj prejav úplne nudný. A ty máš chuť ísť zaspať. Ako napríklad v škole.

Poznáš to? Iný príklad môže byť nudná kázeň v kostole. Politik v televízii. Toho prepneme.

Ale na akciách a v škole nemôžeme dotyčného (učiteľa) vypnúť. Aj keď je jeho rečnícky prejav úplne nudný.

On to nevie.

On nevie, ako spraviť prejav.

Lebo ho to v škole nenaučili. A ak ho niečo naučili, tak ho to naučili zle.

 

Dnes sme mali zaujímavý týždeň. Robili sme rečnícky prejav.

Niektorí mali zaujímavé témy svojich rečníckych príhovorov, niektoré nie. Niektorí rečníci – spolužiaci boli lepší, niektoré boli horší. Ale ten výsledok sa dal predpokladať už na začiatku.

Chcem porozprávať o chybách rečníckych prejavov, ktoré sa podľa mňa objavili. A tiež o chybách, ktoré sú v systéme skúšania rečníckych prejavov.

 

Rečnícky prejav – chyba 1

Rečnícky prejav sa máš naučiť naspamäť. To je síce naozaj veľmi pekné, keď mám pred sebou niekoho, kto vie, o čom hovorí.

 • Ale nie, keď to má nacvičené.
 • Nie, keď to z neho nejde prirodzene.
 • Nie, keď sa to nenaučil naspamäť úplne a chudák dostane trému

Odrecitovať básničku, fajn tak to vieme odrecitovať. Ale pomôže nám to niekedy robiť prejavy na verejnosti? Absolútne nie.

Ako toto vyriešiť?

 • Dať normálne možnosť spraviť rečnícky prejav na základe kartičky s poznámkami. Nech to prednáša prirodzene. Nech sa to naučí prednášať takto. Nech to nie je recitácia. Takto budeme mať aj lepší rečnícky príhovor a aj lepší pocit.
 • Naučiť sa rečnícky prejav pomocou záchytných bodov v pamäťovom paláci. Nie je to ťažké, ale ľudia nevedia, čo je to pamäťový palác a ako ho v praxi využiť. Pritom je to najefektívnejšia pamäťová technika na učenie sa rečníckych prejavov.

 

Chyba 2

Publikum nesmie vyrušovať, musí počúvať. Ale takto to v reálnom živote nechodí! Ak má škola pripraviť niekoho na skutočný život, tak musí jednoducho rátať s tým, že nudný rečnícky prejav nikto počúvať nebude! .

Ak má niekto v škole nudný rečnícky prejav a spolužiaci sú ticho, lebo majú zakázané hovoriť, tak dotyčného môže napadnúť, že veď aj v reáli to tak bude. A tak si zo školy odnášame úplne zlé návyky.

Niektorí žiaci budú dávať pozor. V rámci slušného správania. Niektorých to bude zaujímať. Ale ak to bude nuda, tak smola. A ako sa má dotyčný mladý rečník zlepšiť, ak nemá reálnu spätnú väzbu?

Ako toto vyriešiť?

 • Zaujímavý by bol nápad nepovedať žiakom, nech nevyrušujú. Nezakázať im vyrušovať. Nepovedať im o tomto nič. Len ich nechať tak, ako sú. A potom ich neupozorňovať. Nech sa každý správa podľa toho, ako bol vychovaný a podľa toho, aký zaujímavý je prezentovaný rečnícky prejav. Aj tak všetky snahy učiteľov zmeniť správanie žiakov nemajú žiaden účinok.
 • Dbať na to, nech žiaci robia tvorivé a kreatívne rečnícke prejavy

 

Chyba 3

Máš vo svojich rečníckych prejavoch použiť rôzne výrazové prostriedky, reč tela, hlas a podobne. To je fajn. Tým pádom je rečnícky prejav aspoň trochu zaujímavý. Ale ako z toho môže dostať jednotku ten, kto si to predtým nemohol nikde vyskúšať? U nás sa nič nerobí na nečisto. Nemá možnosť vidieť, ktoré gesto bude mať akú reakciu.

Ako to vyriešiť?

 • Spraviť rečnícke prejavy tak, aby sa prednášali nanečisto
 • Doma natrénovať rečnícky prejav pred zrkadlom
 • Predniesť svoj rečnícky prejav pred spolužiakmi pred hodinou

 

Chyba 4

Žiadna možnosť opraviť svoje chyby, zlepšiť sa a vystúpiť znovu. Žiak sa síce dozvie od učiteľa kritiku. Vidí reakcie svojich spolužiakov. V ktorých pasážach svojho rečníckeho prejavu bol dobrý, alebo zlý. V ktorých bol zaujímavý a v ktorých bol nudný. Ale už to nikde a nijako nemôže zlepšiť!

Ako toto vyriešiť?

 • Aby bola možnosť ísť znovu, využiť kritiku a spraviť rečnícky prejav a príhovor lepší
 • Aby sa študenti nahrávali na kameru. Hocijako divne to znie, je to najlepší spôsob, ako analyzovať chyby, ktoré človek pri prejave spravil. Inak zabudne, kde spravil chybu. A nakoľko sa nemôže zlepšiť, tak sa na to vykašle.
 • Ak niekomu záleží na zlepšovaní svojho rečníckeho prejavu, nech si doma trénuje, nahráva sa na kameru a analyzuje chyby.

 

Chyba 5

Názor na príhovor len od profesora. Aspoň u nás nikto nedostal možnosť sa objektívne (prípadne anonymne) vyjadriť k prejavu daného človeka. Profesor sa môže mýliť. Najmä ak sám vystupuje len pred žiakmi, ktorých povinnosťou je počúvať ho. Profesor si nemusí získavať žiakov, nemusí pracovať s publikom.

Ako toto vyriešiť?

 • Dať možnosť vyjadriť sa spolužiakom. Aspoň tým, ktorí mali najlepšie rečnícke prejavy a ktorým to ide. Nechať priamo ich, nech spolu s ostatnými „rečníkmi“ analyzujú svoje prejavy a nech sa sami zlepšia. Nechať žiakov, nech sa učia navzájom – veď tak odpadne učiteľom robota.

 

Hlavný problém rečníckeho prejavu je ale niekde úplne inde.

Ak učiteľ učí niečo, čo sám nevie, nijako to žiakov nenaučí.

Ak učiteľ učí rečnícke prejavy a sám nevie prednášať, nijako to žiakov nenaučí.

A nijako nedokáže žiakov presvedčiť, že tá či oná vec bude pre nich mať v budúcnosti nejaký význam. Lebo keď ich to naučí zle, tak to pre nich žiaden význam mať nebude.

Mnohí učitelia nevedia robiť rečnícke prejavy. Oni len recitujú naučené poznámky. Oni si nemusia získať publikum, oni nemusia zaujať zaujímavým obsahom. Ich publikum tam je z donútenia, nie kvôli tomu, že by tam chceli byť a počúvať dotyčného profesora.

A to, čo sa dnes deje v školách s rečníckymi prejavmi, je absolútne nesprávne.

 

Dnes sa platia desiatky až stovky eur za možnosť naučiť sa rečniť – prednášať na verejnosti. Za niečo, čo nás mala technicky naučiť škola. Ale môžem povedať, dnes určite môžem povedať, že nás to nenaučila. Mnohí z tých, ktorí dostali z prejavov jednotky, v živote žiaden dobrý rečnícky prejav nespravia. Pretože aj viaceré terajšie prejavy boli nudné a nezaujímavé, nikto ich nepočúval.

Ale vedeli to naspamäť, nedívali sa do toho. To je hlavné. Za to sú jednotky.

Smiešny školský systém.

 

Čo teraz s ľuďmi, ktorí sa chcú naozaj rozprávať na verejnosti?

Problém.

Debatné krúžky? Možno.

Ja osobne, keby som mal peniaze, tak by som šiel na kurz Iva Tomana. Možno na to naozaj budem musieť našetriť. A potom budem vedieť spraviť dobrý rečnícky prejav.

Zatiaľ neviem. Naspamäť sa príhovory určite učiť nebudem. To je blbosť. Jedine cez pamäťové paláce.

 

 

Dĺžka rečníckeho prejavu

Ak si chceš napísať rečnícky prejav a odmerať čas, ktorý bude trvať jeho čítanie, môžeš využiť jednoduchý program.

Klikneš na odkaz. Do okna vložíš svoj rečnícky prejav. Budeš čítať nahlas, ako keby si prednášal. Nakonci ti program spočíta aj počet slov tvojho rečníckeho prejavu, aj dĺžku času.

Môžeš sa tak plne sústrediť na svoj rečnícky prejav a nie na hodinky a podobne…

Inak je ten program robený na testovanie rýchlosti čítania a rýchločítania v duchu. Ak chceš, môžeš sa otestovať.

 

Získaj týchto 11 trikov, ktoré mne pomohli
učiť sa rýchlejšie
sústrediť sa na učenie
a plynulo rozprávať v cudzích jazykoch

Stiahni si e-knihu Poraz školu! a začni zlepšovať svoje učenie ešte dnes!

Hneď ako napravo vložíš tvoje meno

a e-mail, bude e-kniha Poraz školu! zaslaná na tvoju adresu.

Pridaj sa k vyše 20 000 luďom, ktorí sa už dnes učia rýchlejšie.

sipka

Príbuzné články:

Ebooky:Návrat na homepage Ako sa učiť